Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht kunt u zien als het personen- en familierecht van een onderneming. U kunt bijvoorbeeld eigenaar/directeur zijn van een rechtspersoon in de vorm van een besloten vennootschap. Deze rechtspersonen ontstaan door oprichting. Ook kunnen er samenwerkingsverbanden ontstaan met andere ondernemingen, zoals bij een joint venture of een fusie. Ondernemingen kunnen belangen nemen in andere ondernemingen. Zij kunnen zich splitsen of overgenomen worden. De mensen in en achter de onderneming bepalen dit soort zakelijke aangelegenheden en overeenkomsten.

Onze ondernemingsrechtadvocaten werken nauw samen met de notarissen en de bedrijfsadviseurs om u onder andere van dienst te kunnen zijn op het gebied van:

  • Aandelenoverdracht en bedrijfsovername
  • Overeenkomsten tussen aandeelhouders
  • Conflicten tussen aandeelhouders en het bestuur
  • Managementovereenkomsten en directiereglementen
  • Het procederen over de aansprakelijkheid van bestuurders

Contactpersonen: