Levenstestament

Een levenstestament is een akte bij de notaris, waarbij u aan iemand (of meerderen) volmacht kunt verlenen, zodanig dat een ander kan handelen als u  ten gevolge van een lichamelijke of geestelijke oorzaak, niet zelf uw belangen kan behartigen. Ook kunt u in deze akte vastleggen hoe u wilt dat de voor u belangrijke zaken in uw leven worden geregeld.

Wat kan nog meer in een levenstestament?
Naast dat u vastlegt wie uw belangen behartigt, kunt u ook in het levenstestament een leidraad opnemen om ervoor te zorgen dat de zaken zoveel mogelijk verlopen zoals u dat zelf ook gedaan zou hebben. Bijvoorbeeld uw wensen ten aanzien van uw vermogen, uw woning en dieren. maar denkt u ook aan persoonlijke zaken, zoals uw wensen ten aanzien van zorg en medische behandelingen.

Wat is het verschil met een gewoon testament?
Het testament en levenstestament horen bij elkaar en vullen elkaar aan. Een levenstestament werkt gedurende uw leven. In deze notariële akte geeft u aan wat voor u belangrijk is, mocht u zelf te ziek of te beperkt zijn om te handelen. Een testament heeft pas werking na uw overlijden, en hierin legt u vast wie uw erfgenamen zijn; ook kunt u een executeur benoemen, die uw zaken waarneemt ná uw overlijden.

 

Zie ook http://www.wievandedrie.nl voor meer informatie