• Spanningsveld tussen gemeenten en schuldenbewind gefinancierd met bijzondere bijstand

  Nalatenschapscoaching

  Arbeidsmarkt in balans: stimulans?

  Een computer kan ons werk niet doen. Het is mensenwerk

  Overal kan iets misgaan, ook bij de rechtspraak in Nederland

  Insolventierecht, driemaal is scheepsrecht?

  Help, mijn werknemer heeft schulden!

  Bouwkundige keuring standaard in koopcontract

  Nieuwe wetgeving helpt curator bij aanpak faillissementsfraude

  Indexering alimentatie 2018

  Recht op uitbetaling van vakantiedagen bij ziekte

  Digitaal procederen

  Verplichte minimale reservering vereniging van eigenaars vve

  Nieuwe ontwikkelingen in het “nieuwe” arbeidsrecht

  Zijn huwelijke voorwaarden nog wel nodig?

  Groenewegen Rally 2017

  De vader die niet de vader is

  Geen ergernissen bij uitwinning van zekerheden

  Samen gedeeld of gedeeltelijk samen?

  Nalatenschap met daarin een woning: bezwaar tegen de woz-waarde is mogelijk

  Praten of procederen bij een conflict?

  Wat te doen bij letselschade?

  De maîtresse

  Nieuw huwelijksvermogenrecht per 1 januari 2018 geen huwelijkse voorwaarden meer nodig

  Immateriële schadevergoeding aanbieding diensten advocaat beëindiging wettelijke schuldsanering

  Wie is gerechtigd tot uw levensverzekeringuitkering

  Blijf van mijn bedrijf!

  De meerwaarde- of winstdelingsclausule

  Gemeenschap van goederen niet langer de standaard

  Zonder ingebrekestelling geen herstelkosten

  Formulering betalingstermijn aanmaningsbrieven

  Verruiming begrip bouwterrein in de btw

  Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

  Uw bedrijf en de Omgevingswet

  (On)mogelijkheid tot voorwaardelijke ontbinding

  Uitstel handhaving Wet DBA

  De (on)mogelijkheid van annulering tijdens een manische depressie

  Indexering alimentatie 2017

  Belastingvrije schenking van een ton in 2017

  Het einde van het pensioen in eigen beheer in zicht?

  Groenewegen Advocaten & Notarissen ziet positieve tendens

  Discussie over toepasselijkheid algemene voorwaarden

  Betere bescherming erfgenamen tegen schulden

  Rechtsgeldigheid pandrechten bij een faillissement

 • Gemeenschap van goederen niet langer de standaard

  Trouwen gebeurt in de toekomst niet langer standaard in gemeenschap van goederen, maar in beperkte gemeenschap. Het initiatiefvoorstel ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ werd vandaag door de Eerste Kamer aangenomen. Eigen vermogen dat voor de trouwdatum is opgebouwd én erfenissen en schenkingen vallen in het nieuwe systeem buiten de gemeenschap.
  Tijdens het plenaire debat vorige week dienden CDA en SP een motie in. Zij pleitten voor een nieuw wetsvoorstel dat beter uitvoerbaar is. Deze motie kreeg net geen meerderheid. 37 van de 75 senatoren stemden voor de motie. Leden van de PvdA, een van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel, stemden tegen de nieuwe wet.

  Scheiden vermogens

  Mensen die in de toekomst nog in gemeenschap van goederen willen trouwen, moeten naar de notaris. De KNB heeft zich steeds neutraal opgesteld in dit dossier. Wel heeft de beroepsorganisatie de politiek steeds gewezen op de uitvoeringsproblemen van de wet. Om een scheiding aan te brengen in de vermogens, is het belangrijk een goede administratie bij te houden. In de praktijk blijkt dat gehuwden dit nu al niet doen. Wanneer de nieuwe wet in wordt gevoerd, is nog niet bekend.

  bron: www.knb.nl

  plaatsingsdatum 29 maart 2017